Prodamo vašo nepremičnino

PRODAMO VAŠO NEPREMIČNINO

 

Odločili ste se za prodajo vaše nepremičnine ali o tem zgolj še razmišljate?

 

V našem strokovnem timu temeljito analiziramo nepremičnino, predmet prodaje ter določimo potrebne postopke za pripravo nepremičnine na prodajo. Analiziramo primerljive prodaje realizirane v ožji in širši okolici kjer se nepremičnina nahaja in nato skupaj z vami določimo izhodiščno ter najnižjo prodajno vrednost.

V zvezi s pripravo nepremičnine na prodajo izvedemo ter prevzamemo v izdelavo vse postopke v zvezi z neskladnimi in nelegalnimi stavbami skladno z novim gradbenim zakonom (GZ), ki se je začel uporabljati 1. junija 2018.

Postopki zahtevajo predvsem pravilno evidentiranje nepremičnine ter pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za neskladne in nelegalne posege. Ti postopki so nujno potrebni za uspešno prodajo zaradi omejitve financiranja nakupa tovrstnih nepremičnin s strani finančnih ustanov.

 

Zaradi naše sorodne projektantske dejavnosti smo specializirani pri posredovanju prodaje vseh vrst stavbnih zemljišč za stanovanjsko in nestanovanjsko rabo (zemljišča za poslovno dejavnost, turizem, industrijska zemljišča).

 

Prodajne aktivnosti obsegajo tudi pozicioniranje vaše nepremičnine na tuje trge z neposredno predstavitvijo tujim vlagateljem kakor tudi s pomočjo tujih uveljavljenih nepremičninskih portalov.

Naša realizacija obsega sklenjene in realizirane posle v pravnem prometu z nepremičninami z investitorji in strankami iz tujine. Uspešna realizacija obsega nepremičnine in projekte večje vrednosti za poslovno dejavnost (poslovne objekte, restavracije, industrijske objekte), prestižne stanovanjske nepremičnine ter zemljišča.

Pošljite povpraševanje