Urbanizem

Z željo, da se v našem okolju kvalitetno ureja prostor, projektira in gradi, pristopamo k projektom z vso odgovornostjo do prostora, sledimo sodobnim trendom in kreativno vključujemo tradicionalne prvine. ...

več

Projektiranje

Na področju projektiranja pripravljamo projektno dokumentacijo za vse vrste objektov: stanovanjske objekte, poslovne objekte, objekte za turizem šport in rekreacijo in druge nestanovanjske objekte. Za investitorje pridobimo potrebna soglasja, gradbeno in uporabno dovoljenje. Naše vodilo je, da smo investitorju v pomoč od prve zamisli do realizacije projekta. V sodelovanju z investitorjem iščemo ......

več

Inženiring

V investicijskih procesih opravljamo svetovalni inženiring na področju urbanističnega načrtovanja in projektiranja. Pripravljamo projektne naloge, svetovalna tehnična opravila, svetovanje in usklajevanje med različnimi udeleženci pri projektu, svetovanje in pomoč v celotnem procesu izdelave projekta in nadzorovanja kakovosti izvedenih del....

več

Nepremičnine

...

več

Zbornica