Inženiring

V investicijskih procesih opravljamo svetovalni inženiring na področju prostorskega načrtovanja, projektiranja in posredovanja v prometu z nepremičninami. Pripravljamo projektne naloge, svetovalna tehnična opravila, svetovanje in usklajevanje med različnimi udeleženci pri projektu, svetovanje in pomoč v celotnem procesu izdelave projekta in nadzorovanja kakovosti izvedbenih del.

Reference

  • Svetovanje in presoja strokovnih podlag za planske akte
  • Svetovanje za področje izvedbenih prostorskih aktov
  • Svetovanje pri izdelavi projektov za stanovanjske in nestanovanjske objekte in spremljanje izdelave projektov
  • Svetovanje na področju poslovanja z nepremičninami